Om delprojektet

C9, med Randers Kommune i front, løber i to spor.

Det ene handler om at udvikle og teste innovative udbudsmodeller. Lokale plastproducerende virksomheder inviteres til sammen med kommunens affalds-, miljø- og erhvervsudviklingsafdelinger at deltage i en udviklingsproces, der skal afdække mulige cirkulære loops og bl.a. identificere de mest relevante plastiktyper. Formålet er at sikre øget genbrug og genanvendelse af den plastik, som borgerne har indleveret på de lokale genbrugsstationer.

Udbudskriterierne vil blive designet, så de understøtter implementeringen af EU's emballagedirektiv.

Ressourceloops mellem virksomheder

C9 arbejder desuden med at skabe industrielle symbioser blandt de deltagende virksomheder. Her er der særligt fokus på det emballageplastik, som genereres i virksomhederne. Mappingen af virksomheder, værdikæder og hvilke plastfraktioner, der har særligt genbrugs- og forretningspotentiale, danner grundlag for udvikling af en række forretningsmodeller, som efterfølgende skal implementeres.

Lead

Randers Kommune

Partner

Aalborg Universitet