Om delprojektet

Tekstilindustrien står for en stor andel af verdens CO2-udledning, og der er brug for nytænkning i hele værdikæden. En del af problematikken er, at en alt for stor andel af det danske og europæiske forbrug af tekstiler ender på lossepladser og til forbrænding.

Et positivt skridt i den rigtige retning er, at vi i Danmark nu begynder at indsamle og sortere tekstilaffald fra husholdninger. Det giver potentiale for mere genanvendelse – men kalder på gode løsninger for, hvordan tekstilerne genanvendes i så høj kvalitet som muligt.

Netværk og markedsdialog om fremtidens materialer

Gate 21 og Region Hovedstaden fokuserer særligt på at demonstrere, implementere og skalere måder, hvorpå man kan holde tekstilerne i lukkede loops. I forhold til sygehusvæsenet vil det blandt andet handle om at teste nye fibersammensætninger og se på, om nogle tekstilprodukter kan sys af direkte genbrugte tekstilstykker. 

Helt centralt for projektet er at involvere interessenter bredt i at kortlægge best practises og finde svarene på en mere cirkulært tekstilbrug. Derfor etableres netværk og workshops, hvor tekstilleverandører, offentlige indkøbere, vaskerier, genanvendelsesvirksomheder med flere deltager.

Eftersom den offentlige sektor i Danmark står for 6-12 procent af alle tekstilindkøb, er der behov for, at sektoren efterspørger materialer med genanvendte fibre. En øget efterspørgsel vil skubbe til investeringer i teknologier til genanvendelse. Udvikling af nye krav i udbudsmaterialet – ved hjælp af markedsdialoger – er derfor en central målsætning i C8.

Lead

Gate21

Partner

Region Hovedstaden

Materialer udviklet i projektet