Om delprojektet

Behovet for boliger er stigende, men byggematerialer er allerede en knap ressource. Alene for hovedstadsområdet viser beregninger, at de vil løbe tør for materialer inden for de næste 12 år. Af den grund skal vi kunne bruge vores ressourcer og byggematerialer mere effektivt ved at lade gamle materialer, der tidligere blev anset som affald, indgå som ressourcer i nybyggeri og renoveringsprojekter.

Nemmere at vælge genbrugsmaterialer

For at kunne udnytte materialer fra gamle bygninger, der nedrives eller renoveres, er der brug for mere data og gennemskuelighed i forhold til materialernes anvendelsesmulighed og værdi. 

I C10.2 udvikler Københavns Kommune i samarbejde med Bornholms Kommune et screeningsværktøj og en database for genbrugsegnede materialer, der kan gøre det nemmere at identificere og distribuere byggematerialer. Værktøjet, som integreres i en eksisterende digital materialecentral, er målrettet små og mellemstore entreprenører. Det afdækkes undervejs, om konceptet ud over en digital cirkulær materialebank også skal indeholde en fysisk materialebank.

Et driftsikkert værktøj forankret i praksis

I projektets første fase afholdes workshops med praktikerne, herunder entreprenørvirksomheder, der håndterer nedrivningsopgaver. Det sker for at sikre, at de udviklede, digitale værktøjer taler ind i deres hverdagspraksis - og at nuværende barrierer for brugen af genbrugte byggematerialer bliver grundigt afdækket.

Værktøjet udvikles og testes ud fra en lokal kontekst, og her er København og Bornholm interessante på grund af de meget forskellige byggeskikke, miljøer og tæthed, de rummer. Erfaringerne herfra og værktøjerne vil blive spredt til andre kommuner efterfølgende.

Lead

Københavns Kommune

Partner

Bornholms Regionskommune

Materialer udviklet i projektet