Styregruppe

Styregruppen består af 22 personer fra lige så mange forskellige organisationer. CE Beyond Waste har prioriteret at skabe en gruppe af forskellige interesser og kompetencer, som på forskellig vis kan være med til at udvikle projektet både strategisk og i praksis.

Styregruppen holdt første møde i oktober 2022, hvor fokus var at lære hinanden og projektet at kende, og at finde frem til, hvilke tematikker gruppen særligt gerne vil arbejde med. Ud over de personlige kompetencer, som hvert medlem bidrager med bilateralt, besluttede gruppen at arbejde mere strategisk med følgende fire områder:

 1. Europa-blikket – Hvordan kan vi øge projektets gennemslagskraft?
 2. Videndeling – Hvordan kan vi arbejde med videndeling i og ud af projektet?
 3. Private virksomheder – Hvordan inddrager vi bedst private virksomheder i at kvalificere projektets målsætninger, og hvordan kan vi spille aktivt ind med projektets resultater til gavn for den private sektor?
 4. Mindske affaldsfokus – Hvordan kan vi præge det generelle fokus fra at være på affald til at være på ressourcer?

Styregruppen mødes mindst en gang om året.

Læs styregruppens kommissorium.

Medlemmer af styregruppen

 • Lisa M. D. Gerschefski, Region Midtjylland (formand for styregruppe)
 • Morten Carlsbæk, DAKOFA
 • David Christensen, Bornholms Kommune
 • Marianne Ladekarl, Thygesen Dansk Erhverv
 • Anders Koed Jensen, Traels
 • Michael Søgaard Jørgensen, Aalborg Universitet
 • Thomas Budde Christensen, RUC
 • Christina Busk, Plastindustrien
 • Iben Kinch Sohn, Dansk Industri
 • Lars Holte Nielsen, CDEU
 • Annemette Fuglsang, Kingo Recycling A/S
 • Nana Winkler, Brancheforeningen Circulær.

Politisk udvalg

Formålet med projektets politiske udvalg er at styrke projektets politiske tilknytning, ligesom det er ønsket, at udvalget kan bistå med viden om og være med til at påvirke barrierer og muligheder, der kan fremme projektets formål.

Udvalget består af 11 medlemmer fra henholdsvis byråd, regionsråd, folketinget og EU-parlamentet. På den måde sikrer vi en bred repræsentation på tværs af de politiske lag, og det skaber rammen for interessante og givende politiske samtaler om, hvordan vi kan indrette vores samfund i fremtiden, hvis vi skal holde os inden for de planetære grænser.

Det er desuden tanken, at medlemmerne i udvalget fungerer som ambassadører for projektet og med tiden kan fortælle om projektets resultater og udfordringer i egne netværk og politiske arenaer.

Det politiske udvalg mødes første gang i juni 2023 og herefter en gang om året.

Læs politisk udvalgs kommissorium.

Medlemmer

 • Bent B. Graversen, Regionsrådet Midtjylland Formand, Udvalg for Regional Udvikling (V)
 • Josefine Schlosser, Regionsrådet Midtjylland Medlem, Udvalg for regional udvikling (R)
 • Rune Kristensen, Silkeborg Kommune, Formand, Klima- og Miljøudvalg (A)
 • Bent Roldgaard, Hvidovre Kommune Medlem, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg (SF)
 • Anja Kjelgaard Rosengreen, Regionsrådet Hovedstaden, Miljø- og Klimaudvalg (SF)
 • Sofie de Bretteville Olsen, Regionsrådet Hovedstaden, Miljø- og Klimaudvalg (A)
 • Pernille Weiss, EU-parlamentet, Hovedforhandler på Transportforordningen (K)
 • Lone Loklindt, Frederiksberg Kommune, 1. viceborgmester Kommunalbestyrelsen (R)
 • Signe Munk, Folketinget, Ordfører - Energi, Forsyning og Klima (SF)
 • Linea Søgaard-Lidell, Folketinget, Ordfører - Energi, Forsyning og Klima (V).