Om delprojektet

I delprojektet vil partnerne udvikle en skalerbar model for offentlig-privat samarbejde omkring cirkulært byggeri og nedrivning. Der er nemlig behov for langt mere cirkulære tilgange til materialebrug og for bedre udnyttelse af materialerne. I dag bliver kun 37 % direkte genbrugt som højkvalitetsmaterialer. 

Potentialet for genbrug af materialer og komponenter fra byggeri og nedrivning er stort. Derfor vil projektpartnerne forsøge at nedbryde de barrierer, som står i vejen for en cirkulær omstilling i byggebranchen. Barrierer, som handler om mangel på efterspørgsel, for lav tilgængelighed af genbrugsmaterialer samt en herskende opfattelse af, at byggeri med cirkulære materialer og tilgange er dyrere end andre byggerier.

Cirkulær motivation via udbudskrav

Projektet fokuserer især på kommunernes rolle og muligheder for at understøtte branchens aktører og medvirke til en øget efterspørgsel efter cirkulære materialer. En specifik indsats handler om at identificere juridiske barrierer i affaldslovgivningen og se på, hvordan de kan ændres for at fremme en mere cirkulær tilgang i branchen. Udvikling af bedre udbudsdesign, der for eksempel kan indeholde krav om nænsom nedrivning, er også blandt tiltagene.

Netværksmøder skal øge vidensniveauet og udvikle best practice-model

Centralt for projektet står opbygningen af en netværk med private aktører inden for byggeri- og nedbrydningsbranchen. Udover formålet at skabe tættere forbindelse og dialog mellem private og offentlige aktører skal parterne på en række faciliterede møder i perioden 2022-2024 udvikle og diskutere en model, der kan gøre det både mere attraktivt og nemt at sætte de brugte materialer i cirkulation - for eksempel med nye løsninger for at adskille, sortere og afsætte brugte byggematerialer.

Lead

Horsens Kommune

Partnere

Silkeborg Kommune

Silkeborg Genbrug og Affald

Aarhus Kommune

Kredsløb.

Materialer udviklet i projektet