Om delprojektet

Emballage fra fødevarer og drikkevarer er udfordrende at sortere og behandle til genanvendelse, fordi de ofte er sammensat af flere materialer. Ikke desto mindre er det en udfordring, som kalder på løsninger, og som er yderst aktuel i lyset af, at sortering af mad- og drikkevarekartoner allerede er indfaset i de fleste kommuner, og at nye regler om udvidet producentansvar for emballage skal træde i kraft senest i 2025.

Problemet med kompositemballager kan kun løses i fællesskab

C11 vil afsøge, hvordan vi kan øge genanvendelsen af og få mere værdi ud af materialerne i kompositemballager. Gennem et pilotprojekt vil Bornholms Regionskommune og Fredensborg Kommune undersøge og demonstrere nye måder at designe, indsamle, sortere og behandle emballageaffaldet. Ligeledes kigger de på muligheden for at skabe lukkede loops, for eksempel med emballager designet til genbrug eller ved at se på måder at mindske behovet for emballagen.

Projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med aktører fra hele værdikæden: de kommunale affaldsselskaber, borgere, renovatører og fødevare- og emballageproducenter - med udgangspunkt i, at aktørne hver især besidder vigtig viden for at kunne udvikle innovative og brugbare løsninger.

En skalerbar model

I projektperioden indsamles i første omgang viden og erfaringer fra ind- og udland, og der foretages grundige analyser af værdikæden for fødevare- og drikkekartoner, fra produktion og distribution, over brugsfase til affaldshåndteringen. Herefter udvikler aktørerne best practise demomodeller for en cirkulær håndtering af kompositemballager. Der er fokus på, at de udviklede løsninger skal kunne skaleres op og fungere i andre kommuner i Danmark – potentielt det øvrige EU.

Lead

Bornholms Regionskommune

Partner

Fredensborg Kommune