Om delprojektet

Der ligger et stort potentiale i at genanvende affald fra danske virksomheder. Der bliver produceret erhvervsaffald i store mængder, og det er ofte mindre forurenet af andre affaldsfraktioner end husholdningsaffald. Dette gør det umiddelbart nemmere at genanvende erhvervsaffald. Potentialet er der – men man mangler et kommercielt gennembrud på et industrielt niveau.

I dette delprojekt er målsætningen sammen med lokale virksomheder at udvikle cirkulære forretningsideer baseret på upcycling af erhvervsaffald, som derved kan genanvendes som sekundære materialer i byggebranchen. Foruden at skabe forretningsmæssig værdi vil det modvirke byggebranchens store affaldsproduktion.

En cirkulær industri inden for sekundære materialer

I delprojektet vil Skive Kommune facilitere, at virksomheder, der behandler og indsamler erhvervsaffald, samt virksomheder, der producerer byggematerialer og med fordel kan inddrage store mængder genanvendelige materialer i deres produktion, samarbejder på tværs for at diskutere og udvikle cirkulære forretningsideer.

Partnerne vil i projektet blive indkaldt til forskellige workshops. Samtidig vil Skive Kommune foretage research, som skal klarlægge barrierer og løsninger på området. En grunding undersøgelse af, hvordan udbuddet af affaldsstrømme i erhvervssektoren er op imod efterspørgslen på materialer i byggebranchen er her et væsentligt aspekt at få belyst.

Workshops og research vil lede til prototyper på forretningsmodeller, som pilottestes i projektets forløb.

Lead

Skive Kommune.