Om delprojektet

Små og mellemstore virksomheder spiller en vigtig rolle i Danmark, når det kommer til at skabe forretnings- og miljømæssig værdi af affaldsressourcer og restmaterialer. På nuværende tidspunkt ved for få virksomheder dog nok om cirkulær økonomi. Data viser, at kun 10-16 procent af SMV'erne aktivt bruger cirkulære tiltag og cirkulære forretningsmodeller.

I dette delprojekt vil Frederiksberg Kommune stå i spidsen for en indsats, der skal generere øget viden om cirkulær økonomi hos de virksomheder, som kommunen er i kontakt med. Projektet udarbejdes sammen med Hvidovre Kommune, Bornholms Regionskommune, Albertslund Kommune og Rudersdal Kommune, og i fællesskabet vil der være fokus på at udvikle retningslinjer og kommunikationsværktøjer til bedre formidling, forståelse og implementering af cirkulære principper.

CØ skal være en fast del af dialogen med virksomheder

Projektet starter med en kortlægning af kommunernes muligheder og barrierer i forhold til at rådgive lokale virksomheder om CØ og affaldsminimering. Hvad skal der til for at få den frugtbare dialog i gang? Her er en afsøgning af andre kommuners tilgang og erfaring essentiel.

Arbejdet munder ud i et koncept og en række værktøjer. Nogle specifikt til kommunale medarbejdere, som under affaldstilsyn er i kontakt med virksomheder, mens andre retter sig mod virksomhederne i form af guidelines om for eksempel affaldsforebyggelse, og hvordan man får øje på potentialet for værdikædesamarbejde og cirkulært brug af affaldsressourcerne.

Disse værktøjer vil blive afprøvet og justeret efter en trial-and-error tilgang, hvorefter koncept og best practise eksempler skal deles med andre kommuner i Danmark.

Lead

Frederiksberg Kommune

Partnere

Hvidovre Kommune

Albertslund Kommune

Rudersdal Kommune

Bornholms Regionskommune.