Om delprojektet

Der ligger et stort potentiale i at genanvende affald og restmaterialer fra danske virksomheder. Der bliver produceret erhvervsaffald i store mængder, og det er ofte mindre forurenet af andre affaldsfraktioner end husholdningsaffald.

Hvad der er én virksomheds affald, kan blive materialegrundlaget for en startup-virksomhed, som ønsker at basere sin virksomhed på en cirkulær forretningsmodel. Det er udgangspunktet for Holstebro Kommunes delprojekt, som skal bygge videre på det eksisterende cirkulære kommunepuljeinitiativ BROPAS. Målet er at udarbejde en procesmodel, der skaber de rette forudsætninger for at skabe waste based startups – og vækst baseret på bæredygtighed.

Udviklingsmiljø, der 'modner sommerfugle'

Centralt for projektet er Loop Hub. Det er et inkubationsmiljø i Holstebro, som vil fungere som en art modningsplatform for cirkulært iværksætteri og et mødested for etablerede SMV'ere og produktionsiværksættere. Gennem kurser, arrangementer og faciliterede forløb får iværksætterne hjælp til at bygge deres forretning på en cirkulær, økonomisk forretningsmodel og i et Tech LAB inspiration til at gentænke design og produktion ud fra digitale, fysiske og biologiske teknologier.

Et materialebibliotek af cirkulære materialer med overskudsmaterialer fra lokale virksomheder vil være til rådighed for brugerne af huset.

En model for fremtidens cirkulære virksomheder

Projektet samarbejder med vidensinstitutioner, innovationsmiljøer, studentervæksthuse m.m., og procesmodellen testes og justeres undervejs for at sikre en god model, der kan skaleres og bruges af alle, som ønsker at udvikle nye forretninger baseret på overskudsmaterialer.

Lead

Holstebro Kommune.

Materialer udviklet i projektet