Om delprojektet

Brugen af engangseffekter i sundhedsvæsenet er omfattende. Problemet er, at det genererer store mængder affald. Blot på engangskitler blev der i 2019 brugt 30 ton engangskilter i Region Midtjylland, og i 2020, under Covid-19, var det steget til 483 ton.

I C6.3 zoomes ind på et område med stort potentiale, idet man vil arbejde på at erstatte udvalgte engangstekstiler med vaskbare flergangstekstiler. Ambitionen er samtidig, at der bruges genanvendte eller fornybare fibre I så høj grad som muligt.

Kompleks overgang

I processen med at sikre den bedste overgang fra engangs- til flergangstekstiler er det afgørende at få klarlagt grundigt, hvad overgangen betyder på alle niveauer. For det er komplekst. Designet skal fungere for personalet, og der skal udregnes på aspekter som holdbarhed, omkostninger ved vask, logistik og miljømæssige konsekvenser ved brug af imprægnering. Derfor indgår grundige tests i kliniske miljøer, og der udvikles et TCO++ værktøj, der kan analysere på den økonomiske og miljømæssige indvirkning ved at indføre flergangstekstiler.

Hen imod mere bæredygtige udbud

Væsentligt for projektet er også at få styrket grundlaget for cirkulære udbud og indkøb på området. Den opbyggede viden fra projektets innovative processer og testresultater vil indgå i udformning af et nyt, gennemarbejdet udbudsmateriale, og en tidlig markedsdialog med leverandører skal sikre, at leverandørerne kender dette grundlag.

Lead

Region Midtjylland