Om delprojektet

I projektet C6.2 bliver Gentofte Kommune klædt på til at inkludere cirkulær økonomi i kommunens centrale beslutningsprocesser. I projektet udvikles et miljøregnskab med fokus på materialeaftryk og cirkulær økonomi. Derudover skal kurser, analytiske værktøjer og procesdokumenter være med til at understøtte et mere nuanceret beslutningsgrundlag.

Økonomiforvaltningerne i de danske kommuner har brug for at blive opkvalificeret, så fokus på og forståelse af cirkulær økonomi bliver en både integreret og naturlig del af den økonomiske beslutningsproces.

Allerede i dag skal kommunerne træffe en lang række valg, som vil få både stor økonomisk betydning og potentielle klima- og miljømæssige konsekvenser. Det er et stort ansvar, som påhviler kommunerne, og der er i høj grad behov for konkret understøttelse af disse beslutningsprocesser i form af viden, værktøjer og beregningsmodeller.

Step-by-step guide til cirkulær økonomi

Blandt outputtet fra dette delprojekt vil være et miljøregnskab (bagudrettet opgørelse) og et miljøbudget (fremadrettet budget), som vil være integreret med kommunernes eksisterende økonomistyring, budget- og regnskabspraksis og kontoplaner. Det er essentielt, at forholdet mellem økonomi (kroner og ører) på den ene side og miljøeffekter (materialeaftryk og cirkularitet) på den anden side er transparent.

For at sikre denne gennemskuelighed er der i projektet stort fokus på at udvikle værktøjer, som konkret kan understøtte den kommunale budget- og beslutningsproces. Desuden skal projektet sikre den strategiske og organisatoriske forankring af arbejdet med den dobbelte bundlinje i kommunerne ved at etablere et klart mindset og forståelse for, hvordan kommunen fremadrettet kan arbejde med materialeaftryk og cirkulær økonomi. Eksempelvis kan der være tale om at træffe beslutninger om indsatser, hvor en længere levetid og genanvendelsesgrad vil kræve et større materialeforbrug up front.

Konkrete redskaber skal understøtte arbejdet

Sammen med værktøjerne kommer projektet til at udvikle procesdokumenter, interaktive dashboards til aflæsning af materialeaftryk og cirkulær økonomi, konkrete KPI’er til opfølgning og monitorering og ikke mindst et nøje tilrettelagt opkvalificerings- og kompetenceudviklingsforløb for relevante medarbejdere både i administrationen, ledelsen og direktionen samt udvalgte repræsentanter for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Interviews med praktikerne og interessenter som KL, Concito og andre dagsordensættende aktører vil indgå i forarbejdet og udviklingen af både værktøjer, beregningsmodeller og uddannelsesforløb.

Forventningen er, at 4-6 kommuner eller andre offentlige institutioner tilknyttes projektet som deltagerkommuner for at sikre en bred anvendelighed af projektets resultater i praksis.

En vigtig del af projektets output vil være et roadmap, som tegner en synlig køreplan for arbejdet med miljøregnskaber og cirkulær økonomi. Roadmappet vil blive udformet, så det kan kopieres af andre kommuner og regioner.

Lead

Gentofte Kommune