Fire EU-landes tiltag

Barcelonas byråd stiller en truck til rådighed m. værktøjer og tilknyttet fagperson, der hjælper byens borgere med reparation af cykler, husholdningsapparater og mindre elektroniske enheder. Kilde: Solidança

28.08.2023

I april i år udsendte den EU-finansierede organisation for interregionalt samarbejde, Interreg, et overblik over lovgivning og tiltag, der angiver konkrete veje til affaldsreduktion. Foruden en række initiativer om borgeroplysning og –mobilisering er overblikket også en vigtig påmindelse om, at man som forvaltning, region eller stat selv kan tage en række affaldsreducerende værktøjer i brug.

Dyk ned i overbliksartiklen fra Interreg – eller skyd genvej med disse fire nedslag.

Man kan fx kigge mod:

1. Flandern og Catalonien

Begge regioner har sat tydelige mål inden for affaldsreduktion med dertilhørende lovgivning. I Catalonien skal hver borger i gennemsnit producere max 150kg restaffald om året i 2025, til forskel for de 292kg de producerede i 2016.

Flandern satte et mål om, at borgerne i gennemsnit max måtte producere 138kg restaffald i 2022 til forskel fra de 158,6kg, de producerede i 2013. Flandern er ved at komme i mål, og i 2021 producerede hver borger i gennemsnit 140,4kg restaffald, mens deres samlede affaldsmængde samme år var på sit laveste i 30 år med 471 kg.

Til sammenligning producerede danskerne samme år 786 kg affald.

2. Frankrig

Frankrig har gjort det obligatorisk for større madforhandlere at donere overskydende, usolgt mad. I det hele taget har Frankrig gjort det forbudt at destruere usolgte produkter som fx tekstiler, elektronik eller hygiejneprodukter, for herigennem at tilskynde til donation, genbrug og genanvendelse.

3. Irland

Landet mod vest har besluttet sig for at statuere et eksempel som forvaltning ved at implementere cirkulære og affaldsbesparende tiltag i alle sine institutioner og forvaltninger. Fx:

  1. bruger man ikke plasticbestik, -sugerør eller –flasker på egne lokationer,
  2. sætter man ambitiøse affaldsreduktionsmålsætninger om fx at reducere madaffald med 50% i 2030
  3. forpligter man sig til at afrapportere om processen med at nå vedtagne affaldsreduktionsmål og
  4. indkøber man via grønne kriterier for offentlige indkøb.

4. Italien og Slovenien

Eksempler på lande, har gjort det obligatorisk at benytte grønne, offentlige indkøbskriterier - såkaldt Green Public Procurement (GPP).

I Slovenien er det fx obligatorisk at benytte GPP-kriterier for 20 produktkategorier, og i Italien har man siden 2015 juridisk forpligtet sig til at benytte GPP-principper for offentligt byggeri.

I Ligurien i Italien har man vedtaget en decideret regional GPP-plan, der forpligter administrationerne til at designe grønne udbud og herigennem give virksomheder og leverandører incitament til at udvikle mere cirkulære løsninger.

Læs også