Om delprojektet

I dette tværgående delprojekt, styret af Region Hovedstaden, skal interessenter på tværs af partnerskabet indgå i en proces med fokus på at identificere hvilke rammevilkår, de oplever som barrierer for den cirkulære omstilling. C2 vil bygge oven på tidligere initiativer – men hvor disse som regel har fokuseret på en gruppe af relevante aktører ad gangen (f.eks. industrien eller affaldssektoren), er det ambitionen, at C2 involverer alle sektorer og værdikæder, for dermed at anskue barriererne på et mere systemisk niveau.

Katalog med forbedringsforslag

Arbejdet vil blandt andet udmønte sig i et katalog med forslag til politiske initiativer, som kan hjælpe til at fjerne de identificerede barrierer og skabe de fornødne drivers i omstillingen.

Anbefalingerne forventes at bidrage med værdifulde input til udformningen af den kommende nationale affaldsplan (forventet 2027) såvel som til de kommunale affaldsplaner.

Resultaterne formidles til politikere og relevante statslige styrelser.

Lead

Region Hovedstaden

Partner

Region Midtjylland