Affald i lange baner.
Nana Winkler.
Nana Winkler, specialkonsulent i Brancheforeningen Cirkulær og medlem af styregruppen for CE Beyond Waste.

28.06.2024

Der er ikke de store forventninger til, at mængderne af plastaffald falder i de kommende år - heller ikke når det udvidede producentansvar for emballage træder i kraft næste år. Ny plast er stadig for billig, og forbruget vil ikke blive ændret væsentligt.

Hos affaldsselskabernes brancheforening, Cirkulær, tror man ikke, at producentansvaret for alvor kommer til at mindske mængderne af plastaffald i indsamlingsordningerne.

- Vi kan se i de andre lande, der allerede har producentansvar, at det ikke har ændret meget, siger Nana Winkler, der forudser, at kommuner og affaldsselskaber fortsat må kæmpe med store plastmængder i de kommende år.

- Det har været en øjenåbner for de fleste med de store mængder plastaffald i de kommunale indsamlinger. Plast fylder rigtig meget og vejer næsten ingenting. Derfor er det også relativt dyrt at indsamle plast målt i kilo sammenlignet med andre materialer, da langt den største udgift er transporten, påpeger hun.

Hos Cirkulær tror man, at der er behov for flere og skrappere regler og handlingsplaner, hvis der for alvor skal ske noget med mængderne af plastaffald.

Debatten om det store forbrug af plast har dog sat sine spor:

- Vi oplever, at en stigende mængde virksomheder begynder at bruge andre - typisk fiberbaserede - materialer til at emballere. Desværre er det materialer, som vores eksisterende indsamlingssystem ikke er gearet til, hvor vi kun vil have rent og tørt pap uden belægninger i papir og papfraktionerne, fortæller Nana Winkler.

Producentansvar - kompliceret implementering

Henrik Müller.
Direktør i renosyd, Henrik Müller, forventer ikke mindre plast i fremtiden – men at dele af det produceres af biologiske materialer.

De store mængder plast er også blevet hverdag hos affaldsselskabet renosyd.

- Mængderne har været stigende, og måske har vi nået toppen. Men jeg tror ikke vi i de kommende år kommer til at opleve et markant fald, siger direktøren hos renosyd, Henrik D. H. Müller, og han uddyber:

- Det er svært at undgå plast, fordi det har mange fornuftige funktioner. Og i takt med at vi overgår til at lave plast af biologisk materiale, bliver det en fornybar ressource som er cirkulær.

Henrik D. H. Müller håber, at producentansvaret kommer til at påvirke især dagligvarekædernes emballagemængder.

- Jeg er dog noget skuffet over den meget komplicerede model og implementering, som er blevet skruet sammen. Det er næsten som om, man har glemt, at formålet er at motivere til mindre brug af emballage. Det virker som om der har været mest fokus på at lave en meget kompliceret regnearksmodel, siger Henrik D. H. Müller.

Lokal genbrug af plast motiverer

Randers Kommune har i flere år haft fokus på genanvendelse af plast - blandt andet i samarbejde med virksomheden Dansk Affaldsemballering.

- Jeg tror, at vi også i fremtiden kommer til at indsamle rigtig meget plast hos borgerne. Det lyder godt med øget producentansvar, men ny plast er fortsat alt for billigt, og jeg tror ikke, producentansvaret kommer til at ændre væsentligt på de mængder, vi kommer til at samle ind, siger seniorkonsulent i Randers Kommune, Jørgen Niemann.

Han tror langt mere på flere nationale og internationale krav, der fx kan sikre et forbud mod engangsemballage eller krav om nye pantsystemer.

- Som kommune kan vi ikke påvirke så meget i den retning - her er der brug for politiske beslutninger og handlingsplaner.

Men noget, kommunerne har mulighed for, og som Randers Kommune har haft succes med, er at sørge for, at plasten bliver genanvendt til produkter, som borgerne kan bruge.

- Vi har fx fået fremstillet vores nye affaldsbeholdere af lokalt indsamlet plast og har også fået lavet havemøbler og paller af borgerplast. Jeg er helt sikker på, at det virker stærkt motiverende hos borgerne, at de kan se deres eget plastaffald blive nyttiggjort til fx nye affaldsbeholdere, siger Jørgen Niemann.

Hvad indebærer producentansvaret på emballage?

Læs om emballage på Miljøstyrelsens hjemmeside