Om delprojektet

To mænd ved siden af hinanden

C1 er et understøttende delprojekt, som skal sikre et godt flow af erfaringsudveksling i partnerskabet og opbygge kapacitet inden for forebyggelse, genanvendelse og affaldshåndtering. Det sker gennem aktiviteter som netværksmøder, seminarer, 1-1 sparring, workshops, studiebesøg og meget andet.

Aktiviteterne i kapacitetsopbygningen rammesættes og faciliteres med fokus på at skabe et fælles vidensgrundlag om principperne for cirkulær økonomi - og læring om, hvordan de implementeres i praksis. Hvilke specifikke tematikker, der tages op, er i høj grad formet af de behov, der identificeres eller opstår undervejs i projektperioden. F.eks. afledt af ny lovgivning.

Stå på skuldrene af hinanden

Der er behov for at koordinere indsatser og for at kende til andres afprøvede løsninger, så vi undgår at opfinde den dybe tallerken flere gange, og så vi sikrer, at det er de velfungerende cirkulære 'best practices', som replikeres og udbredes.

Netværk og videndeling på tværs af partnerskabet er derfor helt centralt for projektet, lige som eksterne interessenter og eksperter inviteres ind på alle niveauer i C1.

Lead

Region Midtjylland

Partner

Region Hovedstaden

Gate21

Materialer udviklet i projektet

Strategi for Capacity Building