Om delprojektet

Delprojektet stiler mod at teste, fremvise og skalere en lokal organisationsmodel for genbrug og reparation, som samtidig skaber bedre muligheder for at få unge med psykosociale udfordringer ind i uddannelser eller på arbejdsmarkedet.

Det sker i første omgang ved at bringe parter sammen, der ved fælles indsats kan afprøve en lokalt baseret model i praksis. For derefter at udarbejde en strategi for, hvordan konceptet kan vinde indpas i andre kommuner. Aktørerne tæller genbrugsstationer, frivilligorganisationer, uddannelsesinstitutioner, iværksættere og virksomheder.

Læring om cirkulær økonomi og løft af affaldsressourcer

Hovedaktiviteterne i REuseLAB centrerer sig om FGU Bornholm, hvor udvalgte værksteder vil være arnested for genbrug- og reparationsaktiviteter. Som led i skoleaktiviteterne arbejder eleverne med alt fra produktion af smykker af kasseret bestik til reparation af en trailer eller vaskemaskine. Aktiviteterne har – foruden læring om værdien af affaldsressourcer og cirkulær økonomi - reel produktion af varer og serviceydelser med afsætning som mål.

For at sikre, at de 'nye' produkter finder vej ind i en cirkulær værdikæde, skal der etableres salgskanaler. Aftaler med lokale genbrugsbutikker og etablering af andre salgsplatforme er derfor en vigtig delopgave for de involverede i projektet.

I projektet udvikles desuden et system til at registrere mængden af ressourcer, der flyttes fra affaldskategorien og op til genbrug.

Lead

Bornholms Regionskommune

Partnere

FGU Bornholm

Aalborg Universitet