Lokalt samarbejde kan spille en nøglerolle, når cirkulær økonomi skal ske i praksis.

20.12.2023

At én mands affald kan være guld for en anden mand er efterhånden en velkendt frase. Men at affaldet kan være et 'mellemværende', der skaber værdi og forretning for både giver og aftager var et hovedtema på den materialeworkshop, som Loop Hub havde inviteret til på en snefyldt novemberdag i Holstebro.

Workshoppen havde til formål at facilitere et møde mellem etablerede produktionsvirksomheder i Holstebro og omegn og iværksættere, der har lyst til at udforske potentialet i cirkulær økonomi. For at alle kunne blive klogere på at udnytte restmaterialer bedre og minimere spild – og måske der allerede her kunne lægges kimen til nye cirkulære samarbejder på tværs i værdikæden?

Lad restmaterialet forme designet

Der er masser af guld i restmaterialerne derude, det gælder blot om at finde det rette match, siger Rikke Ullersted fra THE UPCYCL.

Materialematchmaker-virksomheden THE UPCYCL indledte med at give eksempler på produkter, der er skabt i cirkulære samarbejder. Et eksempel på gulvet var et redesign af de originale Friis og Moltke-taburetter, hvor materialet i den nye udgave kommer fra afskær fra en trillebørfabrikant.

- Stolen er lavet på materialets præmisser, så det består af fire stykker bukket stål i stedet for to. Men vi skal ikke være bange for at vise, at noget er genbrugt eller upcyclet. Man må gerne se 'arret på skindet', for det fortæller en historie, og det har en værdi, siger Rikke Ullersted fra THE UPCYCL.

Herfra lød også et råd om at vende processen lidt på hovedet og kigge på materialet, før man begynder at designe et produkt. Hvad kan det, hvad er størrelsen på materialet? 

Lokale synergier og slow logistics

De fremmødte var også optagede af at minimere spild. Emballage kom op som et tema. For der er meget af det, og det er en lavthængende frugt at tage fat om.

'Plastkasserne, vi får leveret vores ting i – kan man ikke bare granulere dem?' lød et forslag, som dog blev mødt af argumentet om, at nej, for så downsizer vi og bruger ressourcer på genanvendelsesprocessen, hvor vi i stedet får mere værdi ved at holde dem længere i cirkulation.

Pantsystem på kasser og bakker. Lokale aftaler mellem virksomheder om at samle ordrer, så der skal køres færre gange. Forslagene var mange og gode, og aldrig mere højtflyvende, end at det praktiske element fik plads. For den slags kræver planlægning – og dermed ressourcer.

– Det vil kræve investeringer at ændre sine systemer, og det tager tid, men der ligger en gulerod derude. Fordi det fremmer lokalt fælleskab og økonomi og bidrager til en mere ansvarlig ressourceanvendelse, pointerer Jonas Bendtsen Gol, der er projektleder i Loop Hub og arrangør af eventen.

'Lad os vende udfordringer til fordele'

Flere virksomheder føler, de har kniven på struben med krav om at skulle have en bæredygtig produktion. Presset kommer fra både lovgivning og kunder. Og virksomhederne vil gerne bidrage til den grønne omstilling – samtidig med, at de kan se fordele i det rent brandingmæssigt. Men de oplever også, at det er forvirrende og svært, for eksempel at navigere rundt i beregninger af C02-aftryk. Her er arbejdet med reststrømme og industriaffald en god og konkret indgang til at gøre noget, både i forhold til miljø og bundlinje.

– Vi vil jo gerne gøre, hvad vi kan for at være mere bæredygtige, så hvorfor ikke vende udfordringer til fordele, som en deltager sagde.

Nyt blik og nye samarbejder

Et første step for at skabe nye værdikædesamarbejder og produkter af restmaterialer er overhovedet at få øje på potentialet. Det kræver et nyt blik på 'affaldet', og det er særligt her, de kreative iværksættere og kunstnere kan komme i spil:

– Kunstnerne kan bidrage til perception. Til at se andre perspektiver og være med til at løfte materialerne. Nogle gange helt konkret ved at tage affaldet op fra skraldespanden og sætte det op på et podie, forklarer Jonas Bendtsen Gol. Og han fortæller videre, at en stor lokal virksomhed på workshoppen indgik en aftale med en kunstner om i foråret at lave et projekt med henblik på bedre affaldssortering i deres industricontainere.

Flere virksomheder og iværksættere fik øjensynligt blik for hinanden som gode matches, og der blev flittigt udvekslet visitkort.

– Det er superfedt, at der er kommet nye koblinger og mødeaftaler mellem virksomheder ud af den her workshop. Og positivt, at virksomhederne ytrede ønske om, at der bliver etableret et netværk. Loop Hub er netop også tænkt som et hub for at kunne mødes på tværs, hvor vi kan snakke om de svære ting ved at blive grønne og cirkulære, udveksle erfaringer og skabe innovative ideer, siger Jonas Bendtsen Gol.