Om delprojektet

C5: Cirkulær databank og en datadrevet omstilling

I dette delprojekt vil Miljøstyrelsen i samarbejde med KL og Danmarks Miljøportal udvikle en udvidet, cirkulær databank. Databanken har til formål at sikre bedre adgang til cirkulær økonomi- og affaldsdata for at gøre det lettere at sammenligne data og få større værdi ud af den indsamlede data til for eksempel monitorering af initiativerne i affaldsplanen, affaldsplanlægning og benchmarking.

Større gennemsigtighed i affaldsdata som grundlag for handling

En brugervenlig, automatiseret og opdateret databank vil gavne en bred vifte af interessenter og formål. For myndigheder vil det kunne fungere som datagrundlag for eksempelvis at se på effekten af affaldsforebyggende initiativer eller give indsigt i, om der er særlige fraktioner, vi er dårlige til at genanvende. Virksomheder og kommuner vil kunne bruge det som redskab til at sammenligne sig med andre og blive klogere på, hvor man bør optimere sin egen indsats. Og endelig vil den almindelige borger kunne tilgå data i en visuel overskuelig form.

Platform med løbende udbygning

I et netop overstået forprojekt har Miljøstyrelsen og KL i samarbejde med Danmarks Miljøportal undersøgt det nuværende datagrundlag. Denne undersøgelse skal danne baggrund for en foreløbig cirkulær database. Som projektet skrider frem, vil man forsøge at tilføje flere datakilder fra eksempelvis Danmarks Statistik og på sigt anden markedsdata, der kan bidrage til analyser af forholdet mellem producerede produkter og affaldsmængder.

Ved at etablere en cirkulær databank og robuste metoder til indsamling af data inden for affald skabes der bedre forudsætninger for implementeringen af den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi. Etableringen af en national cirkulær databank spiller også ind i et europæisk ønske omkring en international database.

Lead

Miljøstyrelsen