Om delprojektet

Mangel på sammenhængende data om affaldsressourcernes strømme, mængder og kvalitet betragtes som en hindring for effektiv udnyttelse af ressourcerne set ud fra en cirkulær kontekst. Digitale løsninger og teknologier kan være et afgørende middel til at lette den cirkulære omstilling. De kan blandt andet være med til at skabe øget tilgængelighed og en forbedret gennemsigtighed af markedet for affalds- og restprodukter.

Digitaliseringsgreb skal fremme den cirkulære praksis

Delprojekt C3 skal i projektperioden undersøge muligheder og løsninger for at digitalisere affaldsområdet på forskellige områder – for eksempel i forhold til at måle miljøpåvirkning, etablere databaser over genbrugsmaterialer eller tracke typer af affald.

Partnerskabet får gennem undervisning og netværksaktiviteter opbygget deres kapacitet inden for digitalisering, foruden håndholdt vejledning i at bruge det i eget projekt.

Lead

Region Midtjylland