Om delprojektet

Omstilling fra lineær til cirkulær økonomi er en kompleks størrelse. Meget er endnu ukendt land, og viden om feltet opstår, mens vi lægger skinnerne.

I projektperioden vil delprojekterne i Circular Economy Beyond Waste blive påvirket af den viden og udveksling, der opstår undervejs - dels under kapacitetsopbygnings- og netværksaktiviteterne internt i projektet, dels fra omverdenen. De nye indsigter vil måske kalde på nye eller opdaterede data og analyser.

Når behov for ny viden opdages

Hensigten med A2 er at understøtte projektpartnerne med aktiviteter så som analyser, dataindsamling, tekniske studier og benchmarking af praksis-cases. Aktiviteterne vil primært være knyttet til arbejdet med kapacitetsopbygning (C1), og er en mulighed for at styrke vidensgrundlaget på et specifikt område undervejs i forløbet, når der opstår et behov for det.

Midlerne til analyser m.m. bevilliges løbende i projektperioden.

Lead

Region Midtjylland

Partner

Region Hovedstaden