Om delprojektet

Det kan være rigtig svært at måle og kommunikere effekt og fremskridt ved iværksatte cirkulære initiativer. Samtidig er det en udfordring at identificere den mest effektfulde metode for cirkulær omstilling - og hvor man bedst starter.

A1 er et af projektets tværgående og understøttende delprojekter og har til formål at udvikle et framework, som hjælper kommuner og regioner med at estimere og kommunikere både værdien og omkostningerne ved et givent cirkulært tiltag. Indholdet kan være alt fra best practise-eksempler til en liste af indikatorer, man bør tage højde for i sin prioritering afinitiativer. Frameworket skal være enkelt at benytte, også for ikke-eksperter.

Arbejdet bygger oven på eksisterende data og viden om relevante måleindikatorer og faktorer, der fører til succesfuld implementering af cirkulære initiativer. Herunder erfaringer fra andre gennemførte CØ-projekter i Europa. Der oprettes et brugerpanel med repræsentanter fra delprojekterne i CEBW for at sikre, at det udviklede framework understøtter netop de behov, som partnere oplever.

Frameworket vil blive udbredt til projektpartnerne som et af de værktøjer, de møder i arbejdet med kapacitetsopbygning (C1).

Lead

Region Hovedstaden