22.11.2023

Mange kommuner er begyndt at tilbyde direkte genbrug på deres genbrugspladser. Men der er forvirring over, hvordan de konkrete regler er. Der mangler fortsat en bekendtgørelse. Brancheforeningen Cirkulær opfodrer dog kommunerne til at klø på og bruge deres sunde fornuft.

Vi vil så gerne have, at du tager ting med hjem fra genbrugspladsen.

Sådan tænker mange kommuner og affaldsselskaber, fordi det giver rigtig god mening i forhold til mere genbrug, mindre CO2 og faktisk også er en klar intention i Miljøbeskyttelsesloven.

Samtidig er der dog rigtig stor forvirring på de kommunale genbrugspladser om, hvordan de lokale gode ideer og muligheder kommer til at passe med de annoncerede, kommende regler.

Hvem skal have adgang på hvilken måde, er der en bestemt rækkefølge det skal foregå i, og hvad med samarbejdet med de frivillige organisationer?

Forvirring på genbrugspladserne

Spørgsmålene er mange, og forvirringen er udbredt.

Det oplever Nana Winkler, medlem af styregruppen for CE Beyond Waste og specialkonsulent fra Brancheforeningen Cirkulær, når hun får henvendelser fra kommunerne.

- Jeg kan sagtens forstå kommunernes forvirring, fordi der stadig mangler klare retningslinjer og op til tre bekendtgørelse fra Miljøministeriet og Energistyrelsen, fortæller Nana Winkler.

Men hvor myndighedernes regler mangler, er der til gengæld en helt klar melding fra Brancheforeningen Cirkulær.

Klø på og brug fornuften

Nana Winkler er specialkonsulent i Brancheforeningen Cirkulær, og medlem af styregruppen for CE Beyond Waste.

- Vi opfordrer kommuner til at klø på med direkte genbrug fra genbrugspladserne. De skal ikke holde sig tilbage, fordi der mangler nogle sidste retningslinjer.

- Det handler om at bruge sin sunde fornuft og stole på sin egen faglighed, siger Nana Winkler, der desværre oplever, at nogle kommuner har egne fortolkninger af de kommende regler, der kan komme til at ødelægge ellers velfungerende ordninger.

- Jeg hører nogle steder, at kommunerne er nervøse for, om de kommer til at gøre noget forkert. For eksempel om de samarbejder på den rigtige måde med de frivillige organisationer. I værste fald oplever jeg, at nogle opsiger aftalerne med de frivillige organisationer, fordi de tror, det strider mod reglerne.

Men det mener Cirkulær helt klart ikke. I lovbemærkningerne beskrives donation fortsat som en mulighed, og hvis vi går tilbage til den politiske aftale, var der et stort ønske om at tilgodese de frivillige organisationer.

Fint med forskellige ordninger

Og kommunerne behøver efter Brancheforeningen Cirkulærs opfattelse ikke at gøre tingene på samme måde, men kan sagtens have forskellige modeller, forskellige indretninger af genbrugspladserne og forskellige samarbejdsmodeller med de frivillige organisationer afhængigt af, hvad der lokalt er muligt.

På rigtig mange genbrugspladser kan du give ting til andre - og der er store CO2-reduktioner at hente, hvis vi i højere grad reparerer, køber genbrug og giver vores aflagte ting til andre, i stedet for at smide dem ud.

Det er der heldigvis mange muligheder for at praktisere på de cirka 300 genbrugspladser i hele landet, der har en eller flere ordninger for direkte genbrug.

Ventet længe på retningslinjer

Faktisk kan kommunerne ikke selv vælge, om de vil arbejde for og med direkte genbrug på genbrugspladserne. Det er noget, de skal – rent formelt dog først når loven er omsat til bekendtgørelser.

Når der er forvirring hos kommunerne, skyldes det, at der fortsat mangler klare retningslinjer og bekendtgørelser for direkte genbrug, som Miljøministeriet og Energistyrelsen har ansvar for at udsende. Og det er endnu ikke sket. Bekendtgørelserne skal bl.a. gøre det muligt at gebyrfinansiere genbrugsområderne og udmønte bestemmelserne for, hvordan genbrugseffekterne kan afsættes.

Manglende kommunikation

- Vi er meget interesserede i at indgå i en dialog med styrelserne om de kommende regler og gerne sammen med de andre aktører på området. Men vi er ikke blevet inviteret endnu, og det er ærgerligt. Jeg rykker ministeriet mindst ca. hver tredje uge, men ingen kan rigtig sige noget andet, end at bekendtgørelserne er forsinkede. Sådan en manglende kommunikation har jeg ikke oplevet tidligere, fortæller Nana Winkler fra Brancheforeningen Cirkulær. 

Det er især spørgsmålet om samarbejde med de frivillige organisationer og spørgsmålet om vederlagsfri overdragelse, som kan være uklart, og hvor klare retningslinjer forhåbentlig kan fjerne tvivl og misforståelser.

Cirkulær har tidligere - i et høringssvar til Miljøministeriet - udtrykt bekymring for, hvad den kommende bekendtgørelse vil betyde, og skriver bl.a.:

- Der er fortsat stor nervøsitet i branchen i forhold til den kommende regulering, som denne bekendtgørelseshøring er første del af. Vil reglerne medføre at eksisterende samarbejder kan komme i klemme? Risikerer vi, at ende med mindre genbrug i stedet for mere genbrug?

Læs hele høringssvaret her.

Den konkrete ordlyd i Miljøbeskyttelsesloven (vedtaget den 9. juni 2022)

§ 50 f. Miljøministeren fastsætter regler om kommunalbestyrelsens pligt til at etablere genbrugsområder på genbrugspladser i kommunen, herunder om størrelse, indretning, drift og anvendelse af genbrugsområdet.

Stk. 2. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter regler om kommunalbestyrelsens pligt til at give private aktører eller kommunale institutioner mulighed for at overtage genstande, der er afleveret i genbrugsområder på genbrugspladser, herunder om kommunalbestyrelsens pligt til at afsætte genstandene vederlagsfrit. Klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter endvidere regler om inddragelse af offentligheden i den lokale udmøntning af ordningen, herunder om udelukkende digital annoncering.

Se flere eksempler

CEBWs podcast fortæller om en række forskellige modeller for direkte genbrug i Aarhus, Favrskov og Holstebro. Hør podcast om direkte genbrug her.

Deltag i CEBWs webinar om Genbrug og repair 11. december 2023. Find info og Teams-link.

Brancheforeningen Cirkulær har også samlet en række forskellige eksempler på direkte genbrug. Se casesamlingen her.