05.03.2024:

Indsigterne fra ni netværksmøder på tværs af aktører i Aarhus, Silkeborg og Horsens Kommune er samlet i en ny, overskuelig publikation: 'Guide til kommunernes handlerum for cirkulære tiltag i byggeriet'.

Guiden har til formål at udvide kommunernes handlerum, tankegang og tilgang, når det kommer til cirkulære løsninger i byggeriet.

Guiden er rettet mod hele kommunens bredde, både byggemyndighed og bygherre, og har til formål at bidrage til en fælles forståelse for kommunens rolle og muligheder inden for cirkulært byggeri.

Netværksmøderne blev afholdt i perioden 2022-2024 som en del af Circular Economy Beyond Wastes delprojekt C10.1. Det fokuserer på at udvikle en best practise-model til, hvordan kommuner kan understøtte cirkulært byggeri.

For at udvikle denne model bliver der i delprojektet – udover netværksmøderne – bl.a. testet fysiske prototyper. De skal gøre det lettere for byggebranchen at sortere på genbrugspladserne samt udviklet nye cirkulære udbudsprocedurer for kommunale bygherrer.

 

 

Hvad finder du i guiden?

Guiden indeholder både velkendte barrierer fra byggebranchen samt de identificerede tendenser fra netværksmøderne. På baggrund heraf præsenterer guiden en række anbefalinger og opfordringer til kommunerne, som forhåbentligt kan fremme cirkularitet i fremtidige kommunale byggeprojekter.

Guiden er udarbejdet af Transition på vegne af de tre medvirkende kommuner.

Download 'Guide til kommunernes handlerum for cirkulære tiltag i byggeriet'.