16 millioner skumklude erstattes med klude af papir, og nu skal engangsemballage udfases. Aarhus Kommune arbejder med at finde alternativer til engangsplast.

Klimakluden der først skulle udvikles

En kvinde siddende med et bord med engangsskumklude foran sig
Mette Rich med engangsskumklude og de nye klimaklude.

19.08.2023

Aarhus Kommune dropper sine 16 millioner engangsskumklude og indfører i stedet en klimaklud, der er lavet af papir. Engangsemballage i skolekøkkener og på plejecentre er næste fokusområde. Kloge klimavalg, men det er ikke nemt. Det kræver et langt forarbejde og udvikling af fx en helt ny klud, fordi markedet ikke har hyldevarer, der passer til Aarhus Kommunes klimaønsker og økonomi.

Historien om den aarhusianske klimaklud, som andre nu også kan købe, er et godt eksempel på, at det ikke altid er let, når kommuner og regioner ønsker at skifte til mere bæredygtige produkter.

Første skridt med skiftet til den nye klimaklud startede med dialog og test med pædagoger og plejehjemspersonale, der er daglige brugere af de årligt 16 millioner klude, som bliver brugt i de aarhusianske institutioner og hjem.

- Vaner og daglige rutiner er også en udfordring, man skal tage alvorligt og med i sit arbejde, når man vil skifte sine produkter ud. Vi brugte lang tid og arbejdede rigtigt meget med at gøre det nemt for brugerne at overgå til den nye klud, fortæller Mette Egerup Rich, der er projektleder for cirkulær økonomi i Aarhus Kommune.

Da kommunen efter en lang proces med brugerne havde fundet frem til den nye klimaklud, opstod et nyt problem. Den ville være markant dyrere end skumvaskekluden.

- Det endte derfor med, at vi gik ind i et udviklingssamarbejde med leverandøren, så vi kunne få en klud, der både klima- og prismæssigt matchede vores behov, fortæller Mette Egerup Rich.

Klimaklud til samme pris

Dialog og udviklingsarbejde resulterede i, at Aarhus Kommune i dag har en klud, der er langt mere klimavenlig end den gamle skumvaskeklud. Og prisen er stort set den samme.

Og da det er den samme udbyder, som tidligere levere skumkluden og nu også kan tilbyde en klimaklud, har Aarhus Kommune kunnet komme hurtigt i gang med at skifte klude og har ikke skullet vente på et nyt udbud.

- Vi har her benyttet os af det, der i udbudsloven kaldes “del-ydelsesreglen”, som gør at vi kunne skifte fra skum- til papirklude uden helt nyt udbud, forklarer Mette Egerup Rich.

Klimakluden reducerer CO2-udledningen med 80% på de aarhusianske klude.

Undervejs i processen var der også overvejelser om en vaskbar bomuldsklud, men papirkluden vandt, fordi den var bedre ift. en række praktiske hensyn som hygiejne, arbejdsmiljø og klimagevinst.

Engangsemballage på vej ud

Plasticbøtter stablet ovenpå hinanden på et bord
Målet er mindre engangsemballage af plastik. Det kræver velfungerende alternativer og et tæt samarbejde med leverandørerne.

Aarhusianerne har også fokus på andre plastprodukter, som de gerne vil vinke farvel til. Et af de seneste tiltag er et forsøg på at reducere engangsemballage på plejehjem og skoler.

Først skridt har været et pilotprojekt på et plejehjem. Formålet var at udfase engangsemballage til fordel for flergangsemballage i deres køkken. Et projekt som startede efter køkkenpersonalets eget ønske.

Produkter er blevet testet, og der er nu udvalgt et sortiment, der stort set dækker behovene i driften. Det eneste udestående er gode løsninger på låg, som markedet ikke er helt i mål med at kunne tilbyde.

Der er desuden netop startet et andet projekt med køkkenledere på fem udvalgte skoler i Aarhus Kommune.

Pilotprojektet skal bl.a. belyse de barrierer, der opstår, når nye løsninger på flergangsemballage skal erstatte engangsemballage. I et samarbejde med leverandør og brugere er målsætningen at udvikle og udvælge de produkter, der kan give et mere ansvarligt forbrug.