Portræt af Michael Søgaard Jørgensen
Michael Søgaard Jørgensen er blandt de førende eksperter inden for cirkulær økonomi med særligt fokus på reparation og levetidsforlængelse af produkter.

16.01.2024

Kommunale reparationsguides, indsamling af viden fra Repair Cafeerne og udvikling af et reparationsmærke. Der er mange konkrete ideer til og muligheder for mere reparation af elektronik og hårde hvidevarer, mener Michael Søgaard Jørgensen fra Aalborg Universitet.

Der er mange muligheder for at fremme reparation af de mange hårde hvidevarer, husholdningsapparater og elektronikprodukter, som i dag får et alt for kort liv og med en stor klimabelastning til følge.

Det mener Michael Søgaard Jørgensen fra Institut for Bæredygtighed og Planlægning, Aalborg Universitet og medlem af styregruppen for det landsdækkende cirkulær økonomi-projekt, Circular Economy beyond Waste.

Han foreslår, at man fx bruger nogle af de penge, der er afsat til området i finansloven, til at lave en systematisk indsamling af viden og erfaringer fra de mange Repair Caféer, som findes over hele landet.

- Der er op mod 100 Repair Caféer, og de får en utrolig masse erfaringer med, hvad der kan repareres. Hvis man kunne indsamle og systematisere disse erfaringer og dele dem med Forbrugerrådet og andre instanser, kunne det være med til at påvirke lysten til at købe produkter, som er vanskelige at reparere, når de går i stykker, siger Michael Søgaard Jørgensen.

Mærkning med reparationsmuligheder

Forskellige hårde hvidevarer stablet i en container.

Udvikling af en ordning med reparationsmærkning af udvalgte produkter, kunne også være en måde at bruge nogle af pengene, der er afsat på finansloven 2024.

- Et reparationsmærke kunne fx fortælle, om et produkt kan repareres, hvad reservedelene eventuelt koster og andre informationer, som kan hjælpe forbrugerne.

Michael Søgaard Jørgensen forestiller sig, at et reparationsmærke kan fungere på samme måde som energimærkning, hvor produkterne får en score i forhold til, hvor let de kan repareres.

- En sådan mærkning findes allerede i Frankrig, og det er måske på tide, at Danmark også får en ordning med reparationsmærkning af nogle varegrupper.

Lav en reparationsguide

Der er foreløbig afsat 2 x 10 millioner kroner hvert år i perioden 2024-2027 til forskellige tiltag, der skal fremme reparation og cirkulær økonomi. Det er sket i Finansloven for 2024, hvor en endelig implementering dog afventer et oplæg fra regeringen i 2. halvår af 2024.

Michael Søgaard Jørgensen anbefaler, at kommuner og affaldsselskaber allerede nu går i gang med lokale initiativer, der kan motivere til mere lokal reparation.

Der er masser af muligheder, og han peger bl.a. på at lave en status/guide/plan for:

  • Lokale kommercielle reparationsmuligheder
  • Reparationsmuligheder gennem lokal detailhandel
  • Muligheder med en lokal Repair Café
  • Muligheder ved socialøkonomiske virksomheder (reparation, genbrug etc.)
  • Deleøkonomiske initiativer, der kan reducere ressourceforbruget (låne/leje + genbrug)
  • Aktiviteter som kommunen eller det lokale affaldsselskab kan udvikle sammen med andre lokale aktører (reparation, genbrug etc.).