02.10.2023

Slip for unødig ventetid i din byggesagsbehandling, kom foran i køen og få gang i dit byggeri tidligere end normalt.

Sådan lyder det konkrete, nye tilbud fra Aarhus Kommune i foreløbig to år til alle, der kan dokumentere, at de vil bygge bæredygtigt med lav-emissionsklassen, svarer til en udledning af maksimalt otte kilo CO2-ækvivalenter/m2/år.

CO2-udledningerne skal ned

Håndværker med sele og beskyttelseshjelm

Det er vigtigt at spille på alle strenge, når det handler om at reducere C02-udledningen.

Sådan lyder det fra politikerne i Aarhus Kommune, der i august måned har vedtaget at forkorte ventetiden på byggesager, hvis man fx anvender genbrugte byggematerialer eller på andre måde bygger bæredygtigt.

Rådmand Nicolaj Bang (B) fra Teknik og Miljø håber, at andre kommuner lader sig inspirere af Aarhus’ initiativ.

Der er foreløbig tale om et toårigt forsøg, hvor alle med en byggesag har mulighed for at springe køen over, hvis de kan dokumentere, at deres byggeprojekt er bæredygtigt.

Konkret betyder det, at byggeriet skal leve op til kravene i lav-emissionsklassen. Det svarer til en udledning af maksimalt otte (8) kilo CO2-ækvivalenter/m2/år.

Det er en direkte invitation til at benytte genbrugte byggematerialer, da de ikke tæller med i regnestykket.

Servicemål skal være overholdt

Aarhus har dog betinget sig af, at den nye ordning kun gælder i det omfang, at kommunen kan opfylde de nationale servicemål for sagsbehandlingstider.

Det gør man i Aarhus Kommune, hvilket har givet byrådet mulighed for at prioritere sager om klimavenligt byggeri.

Beslutningen om hurtigere sagsbehandling til klimavenlige byggeri blev taget på byrådsmødet den 16. august. Byggesagsafdelingen arbejder lige nu på en proces og en procedure, som kan understøtte beslutningen.

Men allerede nu kan alle søge om hurtigere sagsbehandling ved at sende en mail til Byg & Miljø. I mailen skal oplyses, at man har sendt en ansøgning om et lavenergibyggeri. Så vil sagen blive prioriteret.

Læs mere om den nye ordning i Aarhus Kommune.