Kvashegn på Samsø.

13.03.2024

Godt 60 mennesker var mødt op ved indvielsen af Samsøs nye, offentlige kvashegn en råkold fredag eftermiddag. Festligheden blev afholdt i Tranebjerg ved den nye rotunde – en rund formation af pæle, som fremover skal blive et af de fire steder, hvor beboerne på Samsø kan lægge afklippede grene i og bidrage til at bygge et naturhegn fuld af fordele. Tre andre - ikke runde men lige - hegn er sat op forskellige steder på øen.

– På fastlandet er kvashegnene i lignende projekter typisk 150-160 cm høje. Stolperne her er over 2 m høje, så det gør faktisk, at vi er gået i gang med at bygge Danmarks højeste kvashegn, siger projektleder fra Samsø Kommune, Jeppe Ustrup Hermann, med et glimt i øjet.

Formand for Klimaudvalget i Samsø Kommune, Ulla Holm bød velkommen og udtrykte glæde over, at initiativet om at etablere offentlige kvashegn på Samsø er blevet en realitet:

– Det er en vigtig del af vores bestræbelser på at støtte biodiversiteten på øen. Kvashegnene vil ikke blot bidrage til at reducere affaldsmængden, men også skabe flere naturlige levesteder for en mangfoldighed af arter såsom fugle, biller, insekter, mus og humlebier.

Hun opfordrede samtidig borgerne til også at bygge kvashegn i deres egne haver.

Når en bæredygtig idé spreder sig

Et kvashegn er en bæredygtig udnyttelse af bioressourcer – og faktisk en gammel, men glemt tradition i Danmark, hvor små træer og kviste blev brugt til at lave hegn til dyr. Metoden er nu blevet gravet frem igen, og de store mængder haveaffald fra husejere og kommuner egner sig godt til at bygge disse hegn.

Samsø Kommune har fået inspiration og viden bragt ind i pilotprojektet fra affaldsselskabet Renosyd. Renosyd har, med midler fra det EU-støttede LIFE IP-projekt Circular Economy Beyond Waste samt Nordisk Ministerråd iværksat og gennemført projektet 'Mere natur – mindre affald'.

Projektleder herfra, Rikke Edberg, var blandt talerne på åbningsdagen. Hun kunne fortælle, at Renosyd i forlængelse af CE Beyond Waste-projektet er lykkedes med at facilitere opførelsen af 2.200 meter kvashegn i Odder og Skanderborg kommune, som samlet har sparet mere end 1.000 tons haveaffald ved projektets afslutning ultimo 2023. Og at flere offentlige kvashegn spirer op i det danske landskab i takt med, at flere for øje på den enkle, men gode idé.

Hvem er flyttet ind i kartoflen?

En flok af mennesker.

At lære om naturen – i naturen – har stor værdi. Tanken med kvashegnene er, at de kan fungere som læringsrum for øens skoler.

Samme tanke har de gjort sig i Odder og Skanderborg, hvor Renosyd udvikler undervisningsmateriale til skoler i forbindelse med deres kvashegnsprojekt. Dette materiale kommer Naturskolen i Samsø Kommune til at versionere og bygge videre på, så det matcher deres målgrupper og de aktiviteter, som Samsø faciliterer for børn og turister.

Børnene fik på åbningsdagen en smagsprøve på, hvor underfundig naturen er. For Ulrik fra Naturskolen havde få dage forinden lagt nogle kartofler i kvashegnet. Og så var det jo sjovt at se og røre ved de insekter, som allerede havde taget bo i kartoflen.

Mindre affald - og transport af det

Varm kakao.
For meget blæst gjorde, at de fremmødte måtte undvære bål. Til gengæld var der varm kakao og fællessang at varme sig på.

Et af de ypperste formål med kvashegnene er at reducere affaldsmængderne. Men batter det noget?

I 2022 transporteredes ca. 580 tons have-park affald med færge og lastbiler fra Samsø til fastlandet. Kan vi reducere denne transport og fastholde biomassen i et ø-kredsløb, har samsingerne været med til at gøre en forskel blot ved at køre traileren en anden vej – nemlig til et kvashegn i stedet for til genbrugspladsen, siger Jeppe Ustrup Hermann.

– Det vigtige her er, at vi sparer CO2 og udgifter ved ikke at skulle forarbejde haveaffaldet i komposteringsanlæg og ved ikke at transportere haveaffaldet med færge og lastbil til fastlandet. Så der er mange fordele ved at tænke smartere i måden, vi håndterer en ressource som haveaffald på, og kvashegnene er et nemt, men genialt greb, slutter han.

Fakta

  • Samsøs fire, nyetablerede kvashegn er placeret i de forskellige 'verdenshjørner' på øen, sådan at alle har relativt kort afstand til at komme af med haveaffald: ved Varmeværket i Nordby/Mårup, ved Onsbjerg, ved Sambiosen i Tranebjerg og ved materialegården i Permelille.
  • Infotavler er sat op ved hvert hegn med info om, hvilken type haveaffald der må komme i hegnet – og hvilke insekter man kan være heldig at finde i hegnet.
  • En tilsynsordning skal sikre, at de etablerede kvashegn holdes i god stand i pilotprojektets løbetid. 
  • Samsø Kommune er partner i Circular Economy Beyond Waste, og pilotprojektet med kvashegn er således delvist finansieret af EU's LIFE IP-midler.