29.03.2023

Renosyds tiltag med at invitere borgere og skoleelever til at bygge kvashegn af haveaffald har vakt opsigt vidt og bredt. Affaldsselskabet udfoldede i sidste uge projektet til en konference hos Nordisk Ministerråd i Bruxelles.

Direktør Henrik Müller og Programkonsulent Rikke Edberg fra affaldsselskabet Renosyd var i sidste uge på talerstolen til en konference i Bruxelles. Renosyd, som er partner i projektet Circular Economy Beyond Waste (CEBW), fik her mulighed for at dele deres lovende resultater med kvashegn. Kvashegn indgår i delprojektet ’Mere Natur – Mindre Affald’ i CEBW, hvor der arbejdes med naturbaserede løsninger til nedbringelse af haveaffald i Skanderborg og Odder kommuner. I det konkrete delprojekt har Renosyd engageret borgere fra mere end 52 lokale organisationer og 6500 elever fra 23 skoler for at nedbringe haveaffald ved at bruge det i etableringen af kvashegn.

Konferencen “The rise of nature-based solutions and the momentum of CBD COP15” var organiseret af The Nature Conservancy i samarbejde med Mission of Norway to the European Union. Blandt deltagerne var klimafortalere, politikere og andre nordiske projekter, der ligeledes har arbejdet med Nature Based Solutions (NBS). På eventet deltog bl.a. den norske klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Generaldirektøren for Miljø-direktoratet v. Europa-Kommissionen Florika Fink-Hooijer, og den norske EU-ambassadør H.E. Rolf Einar Fife.

Kvashegn - en bæredygtig udnyttelse af bioressourcer

Kvashegn er en gammel, men glemt tradition i Danmark, hvor små træer og kviste blev brugt til at lave hegn, der bl.a. blev brugt til indhegning af dyr. Metoden er nu blevet genopdaget, og de store mængder haveaffald fra husejere og kommuner egner sig godt til at bygge disse hegn.

Sparer 1.000 tons haveaffald

Renosyd er i forlængelse af CEBW-projektet og med finansiering fra nordisk ministerråd lykkedes med at facilitere opførelsen af 2.200 meter kvashegn i Odder og Skanderborg kommune, som samlet (ved projektets afslutning ultimo 2023) vil have sparet mere end 1.000 tons haveaffald.

Hegnene er bygget af haveaffald, og projektets første fase involverer børn og unge som affaldsambassadører i 2022. I 2023 vil Renosyd involvere lokale grønne fællesskaber, fx landsbyforeninger. Desuden har der været små pilotprojekter omkring genbrugspladsen, hvor man har opfordret borgere til selv at komme med deres haveaffald til kvashegnene, i stedet for at køre det til genbrugspladsen. Kvashegnene er gode for biodiversiteten, fordi de skaber levesteder for fugle, biller, insekter, mus og humlebier. Hegnene bliver bygget ved at pejle små træer, grene og kviste op på langs mellem, hvor de så bliver nedbrudt af insekter.

Kvashegnene er også en lokal ressource, som kan bruges til at skabe hegn og landskaber af lokale biomaterialer i stedet for at importere ressourcer fra udlandet til at bygge hegn.

Finansiering af projektet

Projektet har modtaget finansiering fra såvel CEBW og Nordisk Ministerråd. Sidstnævnte har finansieret materialer, f.eks. pælene til at bygge kvashegn, derudover har projektet i regi af CEBW kunnet finansiere arbejdstimerne.

God klimagevinst

Projektet er blot et led i arbejdet med at vende udviklingen med den stigende mængde affald, som hver borger producerer. I Skanderborg og Odder er tallet 876 kg affald pr. borger i 2021, hvoraf ikke mindre end 134 kg er haveaffald. Det er lykkedes at reducere affaldsmængden med 10,5 kilo per indbygger i begge kommuner. Hvis Renosyd kan lykkedes med at få borgere i Skanderborg og Odder kommune til at beholde 100% af deres haveaffald, eller lægge det i kvashegn vil det spare Renosyd for 32.000 liter diesel eller en reduceret CO2 udledning på 133 tons.

Vejen videre med kvashegn

Ambitionerne omkring kvashegn er tårnhøje, fordi hegnene kan være med til at reducere affaldsmængderne, som ender på genbrugsstationerne, og dermed drastisk reducere CO2-udledningen i forbindelse med behandlingen af haveaffald. Renosyd har identificeret op mod 8 andre danske kommuner, som interesserer sig for at arbejde med kvashegn. Det åbner muligheder for i fremtiden at måle på de konkrete effekter på biodiversiteten ved at placere kvashegn og kortlægge alle de CO2-besparelser, som man kan opnå ved at lave kvashegn i stedet for at tage turen på genbrugspladsen.