31.08.2022

Fra spild til profit. Det er overskriften for et arrangement, hvor Holstebro Kommune og Loop Hub inviterede lokale virksomheder ind for at høre en samling af praksisnære oplægsholdere give hvert deres unikke perspektiv ind i den cirkulære transformation.  

Fire personer står rundt om et højt bord og taler sammen

Fyraftensmødet på Slagteriet i Holstebro d. 31. august 2022 havde 'Den cirkulære virksomhed' som omdrejningspunkt. En række oplægsholdere gav på forskellige vis indblik i, hvad der skal til for at lykkes med at profitere fra en bæredygtig og cirkulær forretningsmodel. Blandt pointerne var, at partnerskaber ofte er en vigtig ingrediens - fordi vi har brug for forskellige kompetencer for at lykkes, og fordi cirkulær økonomi kræver samarbejde på tværs af værdikæder.

Her var der blandt andet konkrete cases fra The Upcycl, der parrer virksomheder, som har restmaterialer i deres produktion, med virksomheder, der kan anvende disse rest- og affaldsmaterialer til nye produkter. Ligesom NORTO fortalte om, hvordan man kan forvandle 12.000 tons produktionsaffald til bæredygtige interiørløsninger.

Inkubationsmiljø for cirkulære startups

Helt oplagt var det at afholde fyraftensmødet hos Loop Hub – et nyetableret innovations- og udviklingsmiljø med særligt fokus på cirkulær innovation og forretningsudvikling. Det er et sted, hvor iværksættere, scaleups og etablerede virksomheder kan mødes og samtidig få adgang til fokuseret og specialiseret viden, værksteder og cirkulære materialer samt adgang til vejledning og kapital fremskaffelse.

Arrangementet blev afholdt i regi af LIFE IP-projektet Circular Economy Beyond Waste. Holstebro Kommune varetager delprojekt C14.2, som arbejder med udvikling af en procesmodel for, hvordan erhvervsaffald kan blive materialegrundlag for nye startups.