02.09.2022

Danmarks nationale cirkulær økonomi-projekt, Circular Economy Beyond Waste, deltog på Klimafolkemødet i Middelfart med tre partneroplæg, to typer hospitalskitler og et spørgelystens publikum.

Torsdag eftermiddag fik 'pink scene' et gult tilsnit. Med de solgule roll-ups som baggrundstæppe præsenterede et udsnit af partnerskabet nemlig deres visioner og foreløbige erfaringer med at skabe nye veje for en fremtid uden affald - som jo er vores fælles mål i CEBW.

På scenen præsenterede Maria Højholt Jensen fra Center for Bæredygtige Hospitaler, Region Midtjylland, Klaus Bystrup fra Aalborg Forsyning og Annemette Fuglsang fra Renosyd henholdsvis delprojekt C6.3, C12 og C7.4. Oplæggene bød blandt andet på interessante bud på, hvordan vi løser opgaven med at få skabt mindre eller ‘bedre’ affald.

Det kan konkret handle om at udskifte engangskitler med flergangskitler på sygehusene. Lave partnerskaber og ordninger på tværs af branchen for husholdningselektronik, så der i hele værdikæden er indtænkt de bedste muligheder for at give vores vaskemaskiner og lignende hverdagshjælpere et længere liv.

Og så skal vi gøre det nemt og tilgængeligt for folk at tage det cirkulære valg. Som Annemette Fuglsang sagde i forbindelse med de kvashegn, Renosyd etablerer: Man kan vælge at køre traileren fuld af haveaffald til venstre og ned på genbrugspladsen - så er det affald - eller til højre og fylde det i et hegn - så er det natur.

To kvinder der sidder på en bænk i et stort telt