26.09.2022

40.000 borgere blev inviteret til borgersamling, og heraf er der udtrukket 66 personer, som udgør kernen i en ny borgersamling med fokus på forbrug og bæredygtighed. Sammen skal de nå frem til en række anbefalinger til, hvordan vi kan leve mere cirkulært. 

Lørdag 24. september 2022 mødtes deltagerne i den nye borgersamling for første gang i Rudersdal på Nærum Gymnasium. De 66 deltagere er repræsentativt udvalgte og kommer fra forskellige steder i Danmark. Til første samling var fokus mest af alt at lære hinanden at kende og få indblik i det forestående forløb.

Visioner formuleres for en fremtid med bæredygtigt forbrug

Borgersamlingen er struktureret som et forløb, der strækker sig over godt et halvt år, og hvor deltagerne mødes fysisk til fem samlinger. Diskussioner, oplæg og øvelser munder ud i en række anbefalinger, som til foråret skal overleveres til politikere i de tre kommuner og to regioner.

Midtvejs i processen inviteres desuden til åbne borgermøder, hvor alle med interesse for emnet kan høre om borgersamlingens arbejde og bidrage til panelets arbejde med anbefalingerne til politikerne og resten af Danmark. Man kan desuden deltage i processen ved at give sit input på borgersamlingens digitale platform.

Læs mere om Borgersamling Bæredygtigt Forbrug

Om Borgersamling Bæredygtigt Forbrug

Borgersamling Bæredygtigt Forbrug (delprojekt C15) varetages i et partnerskab mellem Region Hovedstaden, Region Syddanmark, We Do Democracy, Frederiksberg Kommune, Rudersdal Kommune og Vejle Kommune.