Sekretariatet i Circular Economy Beyond Waste søger leverandør til udvikling af netværksplatform.

Gruppe af mennesker der står og taler sammen

Videndeling og netværksskabelse er et centralt fokuspunkt i Circular Economy Beyond Waste. Som supplement til de fysiske arrangementer og netværksmøder mellem partnerne, ønsker vi at understøtte partnerskabet med en online platform til kommunikation og videndeling.

Sekretariatet søger derfor en it-leverandør til udvikling af en netværksplatform. Løsningen kan bygges fra bunden eller baseres på en eksisterende platform hos leverandøren. Første version forventes at være i luften medio 2023.

Fristen for indsendelse af tilbud er 23. januar 2023.

Læs om projekt og download kravsspecifikationen

Kontakt

Nadia Bjørnson-Langen
Udviklings- og kommunikationskonsulent

E: Nadia.Bjornson-Langen@ru.rm.dk
M: 5142 3233

Tomas Hemmer-Hansen
Faglig projektleder

E: Tomas.Hemmer-Hansen@ru.rm.dk
M: 6167 6054