Central Denmark EU Office var til konferencen Beyond Growth 2023 i Europa-Parlamentet. Læs om konferencen her.

01.06.2023

Central Denmark EU Office var i Europa-Parlamentet for at lære, blive inspireret og møde andre aktører i kampen for en mere cirkulær økonomi – målet vi deler med vores partnere i Circular Economy Beyond Waste.

Af Emily Thompson og Casper Ørnfeldt Madsen, Central Denmark EU Office

Europa-Parlamentet var fuld af liv, da mere end 2000 mennesker var samlet for at dele visioner om en ny - og mere cirkulær - økonomi til konferencen ”Beyond Growth 2023: Pathways to a more sustainable prosperity in Europe”.

I mødet mellem politikere, forskere og aktivister blev der skabt en inspirerende stemning, hvor samtaler om dystopi og utopi rammesatte stærke visioner for fremtiden. Central Denmark EU Office var på pletten for at sikre at de gode erfaringer fra Circular Economy Beyond Waste blev delt på tværs af Europa og på samme tid sikre, at Danmark har den nyeste viden og en stærk kobling til europæiske netværk.

Åbningstalen blev leveret af præsidenten for Europa-Parlamentet, Roberta Metsola, og præsidenten for Europa Kommissionen, Ursula Von der Leyen. Begge præsenterede, hvordan EUs målsætning om at blive klimaneutral og klimaresilient i 2050 må tage udgangspunkt i en økonomisk vækst, der er løsrevet fra fossil energi og udnyttelse af naturens ressourcer. Dette blev straks mere uddybet, da de resterende talere til åbningsplenaren, to forskere og en ung klimaaktivist, knuste ideen om, at teknologien kommer til at redde kloden. Det er nemlig det økonomiske system, den er galt med – og her er det den cirkulære tankegang, der skal komme os til undsætning.

Myten om de teknologiske løsninger

Budskabet var klart på tværs af talernes oplæg: Problemet er, at når finitte naturressourcer skal lægge grunden for økonomisk vækst, udhuler vi vores natur og overproducerer for at holde prisniveauerne nede. Der skal derfor mere til end blot teknologisk udvikling for at nå de europæiske målsætninger.

Der skal ske systemisk forandring. En ulighed i fordelingen af ressourcer har resulteret i, at naturen og jorden i det globale syd - historisk såvel som nutidigt - bliver udnyttet for at fremme vækst i det globale nord. På disse områder kan den cirkulære tankegang netop gøre en forskel. I stedet for at producere og derefter smide ud, skal vi tænke vores produktionscyklusser holistisk og dermed helt undgå affald. Vores økonomi skal ikke afhænge af vækst til de få, men skal skabe et mere socialt og bæredygtigt Europa, og økonomien skal derfor også være fuldstændig afkoblet fra udnyttelse af fossile brændstoffer.

Vores samfundsmål

Dagene bød på et hav af forskellige paneldebatter med forskere, aktivister, politikere og virksomheder. Alle sammen med målsætningen om at udfordre de konventionelle politikker i Europa og dermed gentænke vores samfundsmæssige mål - og hvordan vi måler fremgang.

Et nøglemål for konferencen var også at diskutere alternativer til måleenheden BNP (Bruttonationalprodukt), der netop kun fokuserer på et lands økonomisk vækst. Som det blev bragt op i paneldebatterne, er måleenheden ekskluderende, da den overser historisk kolonialisme og ødelæggelse af naturen. Ligesom den udelader væsentlige andre parametre, som bør være lige så vigtige for et land, herunder om folk er lykkelige og raske, og om befolkningen passer ordentligt på jorden.    

Cirkulær økonomi fyldte selvfølgelig meget i samtalerne både på gangene og i salene som en vej hen imod et økonomisk system, der er komplet løsrevet fra udnyttelsen af kritiske ressourcer, og som ikke bygger på ødelæggelse af naturen for økonomisk vækst. Alt i alt spændende dage med masser af vidensudbytte og inspiration til at styrke den cirkulære tankegang.

Læs mere om EU's arbejde med cirkulær økonomi.