Læs om projektet CE Beyond Waste, som skal bidrage til omstillingen til cirkulær økonomi i Danmark. Målet er en fremtid uden affald.

En fremtid uden affald

I 2021 vedtog Folketinget en national handlingsplan for cirkulær økonomi, forebyggelse og håndtering af affald frem mod 2032. Projekt Circular Economy Beyond Waste skal bidrage til at realisere planen i praksis.

Projektets 26 'actions' udforsker og demonstrerer, hvordan vi kan forebygge affald samt finde løsninger for øget genbrug og genanvendelse, så vi sikrer, at langt flere produkter og materialer bevares i kredsløb. Projektet indsamler og deler også viden og erfaringer på tværs af partnere og aktører i hele landet - på sigt i Europa og globalt. Ambitionen er således også at medvirke til ny lovgivning eller incitamenter, der fjerner barrierer for cirkulær økonomi.

Der er tale om et 8-årigt projekt, der løber fra januar 2022 til december 2029. Projektet støttes af EU's LIFE IP-program med 75 mio. kr. og har et samlet budget på 125 mio. kr. Projektet ledes af Region Midtjylland i tæt samarbejde med partnerskabet.

Affaldskurven skal knækkes

Ideelt set må ingen produkter blive til affald. Materialer skal genbruges og genanvendes. Det er nogle af kodeordene inden for cirkulær økonomi. Det er bare ikke ligetil at skabe cirkulær økonomi. Det kræver, at myndigheder, borgere, virksomheder og vidensinstitutioner arbejder sammen for at ændre vores forbrugs- og produktionskultur.

I CE Beyond Waste tænker vi nyt, og vi tænker sammen. Det er nødvendigt for at nå regeringens ambitiøse mål om at reducere de nationale CO2-udledninger med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Samtidig skal vi i Danmark øge genanvendelsen af det husholdningslignende affald til 65 % i 2035. I dag genanvendes 44 %.

Partnere i projektet

Projektet er ledet af Region Midtjylland. Derudover deltager 32 øvrige partnere fra regioner, kommuner, affaldsselskaber og virksomheder.

 • Aalborg Kommune
 • Aalborg Universitet
 • Aarhus Kommune
 • AFLD (Affaldsselskab for Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner)
 • Albertslund Kommune
 • Bornholms Regionskommune
 • Business Skive
 • CDEU (Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles)
 • Favrskov Forsyning
 • FGU Bornholm
 • Fredensborg Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Gate21
 • Gentofte Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Horsens Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Kredsløb (Affaldsselskab for Aarhus Kommune)
 • Københavns Kommune
 • Miljøstyrelsen
 • Nomi4S (Affaldsselskab for Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner)
 • Randers Kommune
 • Renosyd ((Affaldsselskab for Skanderborg og Odder Kommuner)
 • Region Midtjylland
 • Region Hovedstaden
 • Region Syddanmark
 • Rudersdal Kommune
 • Samsø Kommune
 • Silkeborg Genbrug og Affald
 • Silkeborg Kommune
 • Skive Kommune
 • Vejle Kommune
 • WeDoDemocracy.

Ansvarsfraskrivelse

Hjemmesidens indhold og det materiale, der er offentliggjort relateret til projektet, afspejler forfatterens/projektets synspunkt, og Europakommissionen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet.

Vil du vide mere?

Tomas Hemmer-Hansen

Faglig projektleder

Mobil: 6167 6054

Send mail til Tomas