Tomas Hemmer-Hansen
Faglig projektleder

E: Tomas.Hemmer-Hansen@ru.rm.dk
M: 6167 6054

Jesper Birkhøj Jensen
Projektleder, EU og administration

E: Jesper.Jensen@ru.rm.dk
M: 2137 5544

Kirstine Skjødt Hermansen
Projektøkonom

E: kirstine.hermansen@ru.rm.dk
M: 2082 2750

Hanne Juel
Strategisk udvikler, cirkulær økonomi

E: hanne.juel@ru.rm.dk
M: 2963 0235

Nadia Bjørnson-Langen
Udviklings- og kommunikationskonsulent

E: Nadia.Bjornson-Langen@ru.rm.dk
M: 5142 3233